۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-16 راضیه حاجیان

 1. خدایا به خاطر اینکه خدایی چون تو بخشنده ومهربان دارم، از تو سپاسگزارم.
 2. خدایا بابت سلامتی جسم و روح و روانم از تو سپاسگزارم.
 3. خدایا به خاطر استاد معنوی آقای دکتر بهادری نژاد که همیشه چراغ راهم بودند، از تو سپاسگزارم.
 4. خدایا به خاطر حضور خانم شیرازی بزرگوار که مرا در مسیر درست زندگی هدایت کردند، از تو سپاسگزارم.
 5. خدایا به خاطر داشتن خانواده ای خوب و باایمان که باعث شدند در مسیر درست رشد پیدا کنم، از تو سپاسگزارم.
 6. خدایا به خاطر تکنولوژی اینترنت که موجب شد از کلاس های آنلاین استاد عزیزم استفاده کنم و بهره های فراوان ببرم از تو سپاسگزارم.
 7. خدایا به خاطر وجود همسرم و فرزندم و خانواده خوبش از تو سپاسگزارم.
 8. خدایا به خاطر دوستان پرعشق و پرمهری که سرراهم قراردادی از تو سپاسگزارم.
 9. خدایا از اینکه اجازه دادی از تمام زیبایی های این جهان لذت ببرم از تو سپاسگزارم.
 10. خدایا بابت رضایت درونی و آرامشم از تو سپاسگزارم.
 11. خدایا بابت فرصتی که برایم فراهم کردی تا بتوانم به پدر و مادرم خدمت کنم از تو سپاسگزارم.
 12. خدایا از اینکه اجازه دادی تا تمام انسان ها را بسیار دوست بدارم از تو سپاسگزارم.
 13. خدایا از اینکه امنیت مالی و جانی دارم و همه چیز در زندگی من خوب است از تو سپاسگزارم.

موارد دیگر