۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-77 الهام ناظریان

 1. خدایا بخاطر آشنایی با خانم مهندس شیرازی و تغییرات اساسی در نگرش من به زندگی سپاسگزارم.
 2. خدایا بخاطر داشتن اساتید بزرگواری چون حاج کمال مشکسار و آقای دکتر مهدی بهادری نژاد سپاسگزارم.
 3. خدایا بخاطر داشتن سلامتی خودم و خانواده ام سپاسگزارم.
 4. خدایا خاطر داشتن پدر و مادری مهربان و مسئولیت پذیر در برابر مسائل و تربیت من سپاسگزارم.
 5. خدایا بخاطر داشتن همسری مهربان، همراه، وفادار و با صداقت سپاسگزارم.
 6. خدایا بخاطر فراگرفتن سپاسگزاری از نعمت های بیشماری که به من ارزانی داشته ای سپاسگزارم.
 7. خدایا بخاطر یاد گرفتن بخشیدن افرادی که به نحوی در حق من اجحاف کرده اند به واسطه کمک های خانم مهندس شیرازی سپاسگزارم.
 8. خدایا بخاطر توفیق پرورش فضائل اخلاقی و از دست دادن رذائل اخلاقی به واسطه حضور استاد بزرگوارم سپاسگزارم.
 9. خدایا بخاطر برخورداری از ثروت و امکانات رفاهی زندگی سپاسگزارم.
 10. خدایا برای داشتن فرزندان زیبا، با اخلاق، موفق مهربان و قدردان سپاسگزارم.
 11. خدایا برای داشتن شغل مناسب و کسب درآمد عالی و حلال سپاسگزارم.
 12. خدایا برای توفیق شرکت در جلسات حضوری و آنلاین استادان بزرگوارم سپاسگزارم.
 13. خدایا برای آرامشی که در زندگیم بواسطه پرورش فضائل اخلاقی ایجاد گردیده سپاسگزارم.
 14. خدایا برای تمام نعمت های بیشمار سپاسگزارم.

موارد دیگر