۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-58 رضا قطب الدینی

  1. خدایا برای به دنیا آمدن در یک خانواده شیعه در کشور ایران، شهر کرمان از تو متشکرم.
  2. خدایا برای رشد کردن در بین مادر و پدر و خواهر و برادرهای بدون توقع و چشمداشت که حمایت و پشتیبانی آن ها مثال زدنی است از تو متشکرم.
  3. خدایا برای آشنایی و وصلت با خانواده ای که پدر اسطوره بی پروایی و آزادگی و مادر اسطوره صبر، پایداری و مسئولیت پذیریست از تو متشکرم.
  4. خدایا برای آشنایی و ازدواج با همسرم که آزادگی، فداکارای، نوع دوستی اش به زندگیمان معنای دیگری داده از تو متشکرم.
  5. خدایا برای داشتن دختر و پسر فهمیده، صبور، کوشا و هدفمند از تو متشکرم.
  6. خدایا برای داشتن خویشاوندهای سرد و گرم کشیده، خوش قلب، مهمان نواز و دست و دل باز که در کنار آن ها احساس آرامش می کنم از تو متشکرم.
  7. خدایا برای فرصت آموزش خدمت سربازی در وزارت دفاع و اخذ معافیت حین خدمت از تو متشکرم.
  8. خدایا برای تجربیات کاری دوران زندگی ام از خیاطی و نجاری و فلزکاری تا صنایع سنگین و شرکت های خدمات عمومی از تو سپاسگزارم.
  9. خدایا برای داشتن بهترین معلم ها و اساتید در دوران تحصیل در دبستان، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه و دانشگاه زندگی و جمعیت امام علی از تو سپاسگزارم.
  10. خدایا برای کسب مراتب شغلی تا بالاترین سطوح از تو سپاسگزارم.

موارد دیگر