17- شادیسم

امروزه بشریت با مشکلات زیادی مواجه است که مهمترین آن‌ها عبارتند از: گرم شدن کره زمین، آلودگی محیط‌زیست، فقر، گرسنگی و سوء تغذیه، کاهش منابع طبیعی، تروریسم، بی‌عدالتی و ناآرامی های اجتماعی و غیره. راه‌حل‌های ارائه شده تاکنون برای یافتن علت اصلی این مشکلات به اندازه کافی عمیق نبوده اند.

ما به دنیا آمده‌ایم تا شاد باشیم. مردم در همه جا به دنبال افزایش سطح شادی خود هستند اما اکثریت مردم به اشتباه کسب ثروت، قدرت و شهرت را به عنوان ابزاری برای دستیابی به آن می‌دانند. این نگرش و رویکرد برای تأمین شادی از طریق ثروت، قدرت و شهرت دلیل اصلی همه مشکلاتیست که بشریت امروزه با آن مواجه است.

تمام تلاش نظام‌های حکومتی حاضر بر این است که سعادت و شادی مردم خود را با برآوردن خواسته‌ها و ایجاد آسایش جسمی برای آنان تأمین کنند.

در شادیسم، به عنوان یک نظام حکومتی، شادی با ارائه موثرترین خدمت بی‌ریا به نیازمندترین افراد، همراه با عشق‌ورزی بی‌توقع به آن‌ها و پرورش ارزش‌های انسانی به دست می‌آید. در این نوشتار برای انجام این کار روشی ارائه شده است.

دانلود فایل