۱۳- تأثیربرخورداری از ارزش های انسانی در زندگی من

13-44 بهراد طحانی

ارزش های انسانی در من تاثیرات زیادی گذاشت .

وقتی با الهام خانم ، دکتر حقیقت و استاد آشنا شدم حرف های بسیار مهم این استادهای بزرگ تاثیرات زیادی روی من و خانواده ام گذاشت.

تاثیر اول با کمک این بزرگان توانستیم رذیله های اخلاقی را از بین ببریم و فضیلت ها را کسب کنیم.

تاثیر دوم مدیتیشن ها و دعاهای صبحگاهی زندگی من را بهتر کرد و هر لحظه حال مرا بهتر کرد.

قبل از آن هدفی در زندگی نداشتم و بی هدف زندگی میکردم. وقتی با این سه استاد بزرگ آشنا شدم هدفم این شد که مثل این سه استاد درس بخوانم ، تلاش کنم و دانا شوم.

از این به بعد الگوی من این سه استاد است و من هرچه بیشتر میکوشم به این هدف برسم و الگوی دیگران شوم.

من در دلم از این سه استاد بزرگ و دانا تشکر میکنم که الگوی بزرگی برای زندگی من شدند و حالا که الگوی بزرگی در زندگی ام دارم تا اخر عمرم ناامید نمیشوم و به خداوند توکل میکنم و امیدوارم این امیدی که به خداوند دارم را نا امید نکند و من را به آرزویم برساند و من هم برای این هدف بزرگ تلاش میکنم.

خدانگهدار

امیدوارم همیشه شاد باشید.