۱۳- تأثیربرخورداری از ارزش های انسانی در زندگی من

13-39 روژین ناصری

چکیده

از خداوند بخشاینده سپاسگزارم که توفیق روز افزون کسب ارزش های انسانی را به من عطا فرموده است. ايمان به خداوند مهربان، اساتيد معنوي را سر راهم قرار داد كه ارمغانش آشنایی با مفهوم شادی عمیق دراز مدت به عنوان هدف نهایی آفرینش انسان بود. هر ارزشي در انسان پرورش يابد او را یک گام به اين هدف نزديكتر می سازد.

شرح مطالب

فضیلت بخشش یکی از زيباترين و آرام بخش ترين فضائل است چرا که من باید دیگران را ببخشم نه دیگران من را. بخشيدن سبب شده است نسبت به اطرافیانم پشتکار بیشتری برای عشق بی توقع، خدمت بی ریا، احترام، پذیرش، تحمل، خوش بینی، خوش خلقی، رضامندی و صبوری داشته باشم.

توكل من با شيوع كرونا رشد بیشتری پيدا كرد و عشق بی توقع و خدمت بی ریا را بهتر به من شناساند. در شرایطی که نزدیکانم مانند برادرم با مرگ دست و پنجه نرم می کردند توکل در همان ساعات اولیه سبب گشت که از درون آرام و تسلیم رضای خدا گردم و شجاعت بیشتری داشته باشم و در نتیجه با خوش بینی، خوش خلقی، صبر، فداکاری و مسئولیت پذیری بیشتری رفتار کنم.

با سپاسگزاري توانستم نگرش مثبت نسبت به هر چيزي را افزایش و درون خود را بسيار تغيير دهم. زماني كه سپاسگزاري را زباني مي گوييم تأثيرات آن را در زندگي به وضوح می بينيم اما زماني كه ياد مي گيريم با سپاسگزاري زندگي كنيم تأثيراتش شگرف مي گردد و اين بزرگترين قدرشناسي است. سپاسگزاري سبب شده است عشق بی توقع، خدمت بی ریا، پذیرش، خوش بینی، خوش خلقی، صبر و قدرشناسی بیشتری نسبت به اطرافیانم داشته باشم.

با خدمت بی ریا اطرافیانم نیاز بیشتری به من پیدا کردند و پذیرششان نسبت به صحبت هایم و رفتارم بیشتر شد و در بسیاری مواقع تلاش کردند برای جبران خدمت دریافت شده آن ها نیز از فضائل برخوردار گردند.

عشق بی توقع به دیگران سرمایه ای است که هیچ گاه نابود نمی شود. حتما بذر عشق سرسبز می شود و ما کم کم می بینیم که در باغی که ساخته ایم زندگی می کنیم.

برداشت من این است که پرورش هر فضیلتی علاوه بر زدودن پاره ای از رذائل سبب افزایش فضائل دیگر نیز می گردد. بسیار مهم است که بتوانیم این فضائل را در خود حفظ نماییم. محرک همیشگی پرورش هر فضیلتی عشق به استاد معنوی است.