۱۳- تأثیربرخورداری از ارزش های انسانی در زندگی من

13-13 مریم حاجیان

چکیده

در جهان امروز انسان بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به توجه و شناخت و یادگیری اخلاقیات دارد، زیرا با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی، اگر این پیشرفت با تقوی و اصول اخلاقی همراه نشود، پیامدهای ناگواری را برای جامعه ی بشری رقم خواهد زد.

شرح مطالب

من ایمان دارم که خداوند هر آنچه را که بهترین است، برایم فراهم می‌کند، حتی اگر در آن لحظه متوجه خیر آن نشوم!

گذشت زمان به من ثابت کرده که هر چه در زندگیم اتفاق افتاده، خیر بوده و باعث رشد و پیشرفت من شده است.

تمر کز بر روی کسب فضایل همراه با توکلی که در محضر استاد آموخته ام، به من کمک کرده تا زندگی را در دستان پر مهر و قدرتمند خداوند نهاده و بدانم که  او بهترین نتیجه را نصیب من می کند. آرامش درونی حاصل شده، باعث می شود با اطرافیانم مهربان و خوش خلق باشم و با طرح خواسته هایم در قالب راز و نیاز به درگاه خداوند آرامش درونم را مضاعف کنم.

با سپاسگزاری فراوان، نعمات الهی را که شامل حالم شده، بیشتردیده و همواره جریانی از قدرشناسی و عشق را در وجودم احساس می کنم و با خیر خواهی برای همه ی انسان ها و سایر موجودات، جریان عشق درونی ام بیشتر و بیشتر می شود.

سعی می کنم با مسئولیت پذیری نه تنها وظایفم را در کمال لذت انجام دهم بلکه خدای نکرده باری بر دوش دیگران نباشم.

سعی می نمایم انسان ها را همانطور که هستند بپذیرم و باور داشته باشم که وجود هر یک از آنها جزئی از نظام زیبای آفرینش است.

با صبوری در مشکلات و رسیدن به خواسته هایم، مسیر زندگی برایم خوش آیندتر می شود.

سعی دارم قانع باشم، نه اینکه آرزوهای دور و دراز، من را از لذت بردن از حال و اکنونم باز دارد.

به محیط زیست اهمیت می دهم و آن را موهبتی از طرف خداوند می دانم که به امانت به دستم سپرده شده و من موظفم همانند گوهر گرانبهایی از آن محافظت نمایم.

همواره از خداوند بابت فرصت های خدمتگزاری که برایم فراهم می کند سپاسگزاری می کنم.

ایمان دارم که ارتباط با یک استاد معنوی و لطف و مهر اوست که کسب فضایل اخلاقی را ممکن می کند.

زندگی صحنه ی زیبای هنرمندی ماست !هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود !صحنه پیوسته بجاستخرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد!ژاله اصفهانی