تأثیربرخورداری از ارزش های انسانی در زندگی من

13-43 رویا هادی

چکیده

از خداوند مهربان و استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر بهادری نژاد سپاسگزارم که توفیق درک مفهوم پرورش ارزش های انسانی و کسب فضایل اخلاقی را به من عطا فرموده اند. معتقدم کسب شادی عمیق و دراز مدت، و بهبود شرایط زندگی و محیط پیرامون ما، ابتدا از بهبود مسائل درونی مان به واسطه ی پرورش ارزش های انسانی شروع و میسر خواهدشد.

شرح مطالب

در این سال ها آموخته ام که شادی والاترین هدفی است که انسان برای آن آفریده شده است. شادی و خوشبختی حقیقی به دنیای بیرون بستگی ندارد و هرچه هست حس خوبی است که از قلب انسان سرچشمه می گیرد. چرا که افراد بسیاری را مشاهده کرده ام که با وجود برخورداری از رفاه و آسایش، عمیقا شاد نبوده اند. من در گذشته برای رسیدن به این شادی راه های مختلفی مانند خواندن کتب گوناگون، مطالعه ی قرآن، مشورت با مشاورین متخصص، همفکری با افراد با تجربه و... را آزمودم اما هیچکدام راهکار من نبودند.

معجزه ی عشق: وقتی به لطف خداوند استاد معنوی خود را ملاقات کردم متوجه شدم پیمودن مسیر شادی فقط با حضور راهنما و استاد معنوی که خود الگوی عشق، خدمت و تقوی باشند، میسر است چرا که:

محبت ایشان به انسان انگیزه می بخشد، حضورشان باعث دلگرمی است، تجربیات ارزشمندشان راه گشاست، همراهی ایشان سختی ها را آسان می نماید و زندگی سالم و خدمات ایشان زیباترین الگوست. هرگونه تغییر مثبتی در وجود خود را بعد از خداوند مهربان، از برکت وجود استاد معنوی ام می دانم.

بهبود رابطه با خویشتن: کسب فضایل اخلاقی در محضر استاد گرانقدرم، در ابتدا رابطه من با خودم را بسیار بهبود بخشیده است. این ارزش ها باعث افزایش عزت نفس، احترام به خود و رضایت در من شده است. باور دارم زمانی می توانیم به دیگران محبت و کمک نماییم که ابتدا خودمان را دوست داشته باشیم. اینگونه درک خواهیم کرد که وجود هر انسان چقدر زیبا، منحصربفرد و ارزشمند است. آن وقت بهبود حال روحی هر انسانی که از کمبود شادی رنج می برد، دغدغه ی ما خواهد شد.

بهبود روابط با خانواده و نزدیکان: در مسیر پرورش ارزش های انسانی، از استاد بزرگوارم آموختم که بزرگترین موفقیت ها در جامعه زمانی ارزشمند خواهد شد که هر فرد ابتدا به خانواده درجه اول خود اهمیت بدهد. روابطش را با آنان به نقطه آرامش و تعادل برساند و بعد از آن به دنبال سایر جنبه های موفقیت و شادی باشد. چرا که سلامت و شادابی نهاد خانواده بسیار حائز اهمیت است. وقتی خانواده شاد باشد جامعه نیز کم کم به سمت شادی پیش خواهد رفت. من هم به لطف خدا توانسته ام با خانواده ام همراه شوم تا بیش از گذشته آرام و شاد باشند.

بهبود روابط شغلی و اجتماعی: با افزایش فضایل اخلاقی به لطف استاد مهربانم، توانسته ام خودم را بهتر بشناسم و در نتیجه مسیر شغلی ام هموارتر شده است. مفهوم شغل و کار برایم با خدمتگزاری بی ریا، همراه با محبت بی توقع، به نیازمندترین افراد همراه شده است. همچنین دوست داشتن و اهمیت به خانواده ام کمک کرده تا سایر نزدیکان، دوستان، همکاران و افراد اجتماع را مانند عزیزان خود ببینم و هر زمان که مشاهده می کنم شخصی در اطراف من از کمبود شادی رنج می برد، تلاش نمایم راهی برای کمک و محبت به آن ها پیدا کنم.

نتیجه‌گیری: اگر هر کدام از ما ابتدا دل هایمان را پاک و صاف نماییم (با کسب ارزش های انسانی) و سپس باغچه کوچک زندگی خود را با عشق و محبت، و توجه و خدمت سرسبز و پر گُل نماییم، کم کم می توانیم به دیگران هم کمک کنیم و در نهایت کل جامعه را زیبایی و آرامش فرا خواهد گرفت.

در انتها از جناب آقای دکتر ابوالفضل حقیقت و سرکار خانم مهندس الهام شیرازی بابت تمام راهنمایی ها و الطافشان برای درک بهتر فضائل اخلاقی و کمک به کسب ارزش های انسانی، بسیار سپاسگزارم.