۱۳- تأثیربرخورداری از ارزش های انسانی در زندگی من

13-17 مژگان خاکسار

چکیده

شرکت در جلسات به من نشان داد که هر یک از ما از چه رذائلی رنج می بریم که از آنها آگاه نیستیم و همچنین یاد داد که چگونه با پرورش فضائل اخلاقی می توانیم این رذائل را از وجودمان پاک نماییم.

شرح مطالب

حدود یک سال و نیم پیش با آشنایی با جلسات خوب جناب آقای دکتر بهادری نژاد و سرکار خانم مهندس شیرازی و دوستان، شروع به پرکردن جداول رذایل اخلاقی نمودم. پرداختن به این جدول به مدت یک هفته، نتایج عجیب و جالبی به همراه داشت. از وجود بعضی رذایل در وجودم آگاه شدم مثلا متوجه شدم در طول روز چند بار دچار خشم می شوم. همچنین متوجه رفتار سرزنش گرایانه خود با نزدیکترین افراد زندگیم شدم. همچنین رذایلی در من وجود داشت که تا قبل از حضور در جلسات شادیکده، آن ها را رذیلت نمی دانستم مثل داشتن آرزوهای مادی یا داشتن توقع و انتظار در مقابل خدماتی که در زندگی انجام می دهم.

بنابراین با توجه به امتیازات و اولویتی که برای برطرف نمودن رذائل فوق داشتم با راهنمایی آقای دکتر بهادری نژاد و الهام خانم و گروه دریافتم که برای برطرف کردن خشم به پرورش صبر، برای برطرف کردن سرزنش به پذیرش دیگران همانگونه که هستند و به عشق ورزی بی توقع و خدمت بی ریا نیازمندم.

با کمک گروه به مراقبه، تصویر سازی مثبت، جملات تأکیدی و از همه مهم تر توکل به خداوند مهربان و پذیرش و آشنایی با فرضیه دانشگاه زندگی پرداختم.

با یاری خداوند و کمک گرفتن از حضور استاد معنوی به تدریج از آرامش و شادی بیشتری در زندگی بهره مند شدم و با تغییر نگاه و خیر خواهی متوجه شدم که چقدر می توان نکات مثبت و خوبی را در نزدیکان یافت و محیط زندگی را شادتر و مناسب تر نمود.

به نظرم آشنایی با فرضیه دانشگاه زندگی و فرضیه شادی و زندگی، توکل عمیق و پرهیزگاری و عشق و خدمت بی توقع که در سایه حضور استاد معنوی دست یافتنی است، آرامش واقعی و شادی عمیق معنوی را در انسان بوجود می آورد.

به باور من وقتی شروع به پرورش فضایل اخلاقی و انسانی می نماییم و مثلا به پرورش صبر و یا صداقت یا خیر خواهی می پردازیم، به تدریج اندکی از تمام فضایل بهره مند می شویم و این تغییرات کوچک اندک اندک روی تمام وجودمان تأثیر می گذارد. نمی توان عاشق خدا و استاد معنوی بود و صبور نبود یا صادق نبود یا خیر خواه دیگران نبود و نبخشید که بخشیدن از مهمترین ارکان مسیر عشق است .برای من با بخشش افرادی که از آنها رنجشی داشتم و با فرستادن خیر برای آنها رهایی و آرامشی به ارمغان آمد که قابل وصف نیست، هر چند می دانم که در ابتدای مسیر هستم و باید بسیار بیاموزم و تلاش کنم ولی با توکل به خدا به ادامه مسیر با حضور استاد معنوی و خوبان روزگار دلگرم هستم و بسیار خوشبین و سعادتمند از شاگردی در مکتب آقای دکتر بهادری نژاد بزرگوار و سایر اساتید ارجمند.