۱۳- تأثیربرخورداری از ارزش های انسانی در زندگی من

13-16 نسترن حیدری

چکیده

هدف اصلی انسان در زندگی بیشینه کردن شادی خود می باشد که تعریف او از شادی و کیفیت آن، تاثیر مستقیمی بر مسیر زندگی او دارد.

چنانچه شادی را در ارائه موثرترین خدمت بی ریا به نیازمندترین افراد همراه با عشق ورزی بی توقع و پرهیزگاری کامل بدانیم نه کسب ثروت، قدرت و شهرت، شناخت، پرورش ارزش های انسانی اهمیت فراوانی پیدا می کند‌.

شرح مطالب

در ابتدای مسیر برای کاهش ترس و نگرانی که وجود مرا فرا گرفته بود، از فضائل ایمان و توکل و شکرگزاری کمک گرفتم که این فضائل، فضیلت های امید و رضامندی را به دنبال داشتند.

فضیلت دیگر بخشش بود که همزمان هم هدف بود هم وسیله‌ای برای دستیابی به فضائل دیگر. چرا که بخشش به دنبال خود، پذیرش دیگران و عشق به آن ها و خوش خلقی با آن ها و خیرخواهی برای آن ها را به ارمغان آورد و صبر و همت را نیز در من تقویت کرد. همچنین وقتی فردی را بابت رذیله ای که در او مرا اذیت کرده بود می بخشیدم، آن رذیله در خودم کمتر می شد.

با کسب نسبی فضائل اخلاقی، پاکسازی درونی را آغاز کردم و فضیلت مهمی که موجب تسریع و تسهیل این مسیر می شد ارتباط با استاد معنوی بود که با لطف و کمک استاد عزیزم ارزش های انسانی را شناختم و اقدام به پرورش آن ها در خودم کردم.

این اقدام منجر به پیدایش آرامش و شادی وصف ناپذیری در من شد، بطوریکه افراد خانواده و دوستان و آشنایان نیز متوجه آن شدند و از آنجایی که توانستم آن ها را همانطور که هستند بپذیرم و بدون توقع دوست داشته باشم و درحد توانم خدمتی برایشان انجام دهم، شادی وآرامش در روابطم با آن ها نیز بیشینه شد. همچنین روابطی که بخاطر کینه و ناراحتی کمرنگ و بعضا قطع شده بودند جان دوباره‌ای گرفتند.

درمواردی نیز اگر مشکلی برای عزیزانم پیش می آمد با ارتباط با استاد عزیزم می‌توانستم آرامش را به آن ها برگردانم و راه‌حلی ارائه نمایم.

توصیه بنده برای پرهیزگاری کامل و عروج معنوی و دستیابی به شادی عمیق در عبارت زیر که از استاد بزرگوارم می ‌باشد خلاصه می شود، چرا که راه سعادت را جز این نمی‌ بینم:

" امیدوارم به لطف خداوند و با ارائه موثرترین خدمت بی ریا به نیازمندترین افراد همراه با عشق ورزی بی توقع و پرهیزگاری کامل عروج معنوی نموده و به شادی عمیق دست یابید(جناب دکتر مهدی بهادری نژاد) "