۱۳- تأثیربرخورداری از ارزش های انسانی در زندگی ما

13-2 سمانه اوتادی- مهرداد کولجی

چکیده

قدم گذاشتن در مسیر شناخت مشترک تجربه ای بسیار متفاوت و چالش برانگیز است که بدون پرورش ارزشهای انسانی ادامه این مسیر بسیار سخت است. بسیار خدا را شکر می کنیم که با حضور استاد معنوی بزرگوارمان و آموزه های ایشان و پرورش ارزشهای انسانی همچون ایمان، توکل، گذشت، تواضع، خوش بینی، خیرخواهی و صبر هر روز شادی بیشتری را درک می کنیم.

شرح مطالب

وقتی به سالهای قبل برمی گردیم و زندگیمان را مرور می کنیم آنچه باعث شادی و آرامش عمیق امروز ما شده است حضور یک استاد بزرگ معنوی در زندگیمان و تلاش برای اجرای توصیه های گرانبهای ایشان بوده است.

مهمترین چیزی که برای شروع یک زندگی بسیار مهم است وجود عشق، محبت و شناخت متقابل است. از ابتدای مسیر زندگی با چالش ها و مسایلی روبرو شده ایم که هر دو می دانستیم ریشه در رذایلی دارد که در وجود خودمان بوده است که سعی کردیم با کمک گرفتن از دوستان بزرگوارمان و پیدا کردن دلیل درونی آن و انجام راه حل های ارائه شده مساله را حل کنیم.

در این مسیر مشترک با توجه به توصیه های ارزشمند استاد بزرگوارمان باور داشتیم که برای داشتن یک زندگی آرام به جای داشتن توقع از هم، بایستی مسئولیت در کنار هم بودن را بپذیریم که بدون داشتن توکل و ایمان به خدا و وجود الگوهای ارزشمند ساختن زندگی بسیار سخت است. باور داریم خدمت کردن به دیگران و شاد کردن آن ها باعث می شود رحمت و برکت در زندگی ما جاری شود.

هر کدام از ما باور داریم که قادر نیستیم دیگری را تغییر دهیم اما با پذیرش یکدیگر و احترام به هم و خوش بینی نسبت به هم و صرف زمان برای رشد درونی خودمان می توانیم به شادی بیشتر دست پیدا کنیم.

توصیه های استاد بزرگوارمان در خصوص نقش زن و مرد در ساخت یک زندگی شاد بسیار توانسته است به واقع بینی ما در این مسیر کمک کند. باور اینکه خانم ها بخاطر نوع خلقتشان می توانند در خانه بهشت بسازند چرا که منبع عشق و محبت و گذشت هستند.

دیدن موضوعات زندگیمان بعنوان دروس دانشگاه زندگی کمک می کند تا بهتر به مسائلی که برایمان رخ می دهد بنگریم و برخورد مناسبی با آنها داشته باشیم و تمام تلاشمان را در جهت یادگیری دروس انجام دهیم.

ابزار بسیار قوی در زندگی مشترک وجود ایمان، توکل، عشق و محبت، صبر ، گذشت، تواضع و فروتنی، پرهیز از خودخواهی و خوش بینی است که می تواند زندگی مشترک شاد را تضمین کند.