۱۳- تأثیربرخورداری از ارزش های انسانی در زندگی من

13-12 راضیه حاجیان

چکیده

خداوند ما را برای شاد زیستن خلق کرده است و برای شادی عمیق باید فضایل اخلاقی را در خود پرورش دهیم. من با لطف خداوند و ارتباط با استاد معنوی توانستم فضایل زیر را در خودم پرورش دهم.

شرح مطالب

اولین و مهم ترین فضیلتی که توانستم در خودم پرورش دهم بخشیدن بود. تا قبل از بخشیدن زندگی پرتلاطم و پراضطرابی داشتم. من بخشیدن را با کمک خانم مهندس شیرازی انجام دادم و از مراقبه های آقای دکتر بهادری نژاد استفاده کردم. از وقتی که آموختم وجود افراد در زندگی ما حاوی درس و پیام می باشد و من باید از طریق آن ها دروس دانشگاه زندگی خودم را فرابگیرم خیلی راحت تر توانستم آن ها را ببخشم و به آرامش درونی و سلامتی برسم.

فضیلت توکل و ایمان هم در شادی من بسیار موثر بودند. در بیشتر مواقع که به مشکلی برخورد می کنم تلاش خودم را به نحو احسن انجام می دهم و نتیجه را به خداوند واگذار می کنم و باور دارم که نظام آفرینش به موقع خودش بهترین نتیجه را خواهد داد.

پذیرش افراد همانگونه که هستند را تمرین کردم و این کار به رشد معنوی من بسیار کمک کرد.

رضامندی یکی دیگر از فضایلی بود که به شادی من خیلی کمک کرد. من از شرایط موجود که طبق نظام آفرینش تدوین گردیده بسیار راضی و خشنود هستم و همیشه تصور می کنم در بهشتی که خداوند برایم رقم زده زندگی سرشار از عشق همراه با محبت دارم و سپاسگزار تمام موهبت ها و نعمت هایش هستم و از شادی عمیق و آرامش درون برخوردارم.

من برای تواضع بیشتر خودم با خداوند راز و نیاز می کنم و از دعاهای بسیار پرمحتوای سایت شادیکده استفاده می کنم و هر زمان که در درگاه خداوند اظهار کوچکی و تواضع بیشتری می کنم به عظمت و بزرگی پروردگارم بیشتر پی می برم.

من برای همه انسان ها خیر می فرستم. عاشق تمام موجودات عالم هستم و همه آن ها را بی نهایت دوست دارم و تمام این فضایل را مرهون لطف خداوند و دعای استاد عزیزم می باشم. و در آخر توصیه من به شادی جویان جدید و برزگوار این است که سایت شادیکده را به دقت مطالعه کنند و با شرکت درجلسات جناب آقای دکتر بهادری نژاد به شادی جویان بپیوندند.

امیدوارم تمام مردم ایران همیشه شاد باشند.امیدوارم تمام مردم جهان همیشه شاد باشند.امیدوارم تمام موجودات عالم همیشه شاد باشند.