۱۳- تأثیربرخورداری از ارزش های انسانی در زندگی من

13-40 الهام ناظریان

چکیده

تنها راه شادی و آرامش حذف رذائل اخلاقی و پرورش فضائل اخلاقی می باشد که این امر فقط از طریق ارتباط با یک استاد معنوی با تقوی امکانپذیر است .

خدا را هزاران مرتبه بابت حضور استاد معنوی در زندگیم سپاسگزارم و امیدوارم توفیق خدمت بی ریا و عشق ورزی بی توقع به من داده شود.

آرزوی شادی ، سلامتی ، آرامش و موفقیت برای تمام مردم جهان دارم .

شرح مطالب

من در زندگی با چالشهای زیادی از جمله ( بیماری خودم ، فرزندان دلبندم و اعضای خانواده ، مشکلات عاطفی، استرس و اضطراب) مواجه بودم (از جمله بیماری فرزندانم آلرژی شدید و مشکلات تنفسی ، مشکل سردرد و احتمال توده مغزی پسرم، بیماری کلیه دخترم، جراحی قلب پدرم دو مرتبه، تومور مغزی خواهرم و پدرم، تومور کلیه مادرم، مشکل کلیوی خودم، مشکل قلبی و ریوی و اعصاب همسرم، آریتمی قلب خواهر کوچکم و . . . بخاطر این بیماریها در واقع خودم وخانواده ام یک لحظه آرامش نداشتیم). در سال 1379 سعادت آشنایی با خانم مهندس شیرازی را داشتم و پس از آن توفیق شرکت در جلسات حضوری حاج کمال مشکسار را پیدا کردم. از آن زمان با تلاش خانم مهندس شیرازی با فضیلت بخشیدن آشنا شدم که بخشیدن افرادی که از آنها دلخوری داشتیم کار بسیار سختی بود ولی با کمکها و پشتکار و صبوری و همراهی ایشان توانستم بخشش را جایگزین کینه ای که از دیگران داشتم کنم. بخشیدن اعضای خانواده ام که وابستگی زیادی به آنها داشتم و باور نداشتم از آنها کینه به دل دارم .

در سال 1390 توفیق بزرگتری نصیبم شد و آن آشنایی با آقای دکتر مهدی بهادری نژاد و شرکت در جلسات حضوری ایشان بود. ایشان همیشه فضیلت عشق ورزی، خیر خواهی و خدمت بی ریا را به من توصیه می کردند و پس از آن با انجام تکالیف استاد بزرگوارم و تکمیل جدول فضائل و رذائل در بازه های زمانی یک هفته تا 10 روزه و امتیاز دهی به آنها با رذائل دیگری همچون دلتنگی، آرزو، سرزنش، دلبستگی، عجله، عیب جویی، غصه، نومیدی، بدبینی و یأس آشنا شدم و به پرورش فضائلی همچون ایمان، تقوی، توکل، عشق ورزی و در واقع کل 44 فضیلت در جدول فضائل اخلاقی در خود پرداختم .

از جمله نتایج شگفت انگیز بخشیدن در زندگی من بازگشت سلامتی خودم ، فرزندانم و سایراعضا خانواده ام بود کم شدن استرس و اضطراب، بهبود روابط عاطفی و خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی بود که واقعا شگفت انگیز بود و تا حد زیادی آرامش به زندگی من و خانواده ام برگشت. کلا بخشش باعث ایجاد برکت معنوی و مادی در زندگی می شود و پس از آن عشق ورزی همچون اکسیری موجب بروز معجزات بسیار زیادی از جمله شادی، آرامش، عشق، فروانی، ثروت و..... می گردید .

من جهت حفظ آرامش و شادی در مواجه با چالشها و مسائل زندگی از روشهایی همچون شرکت در جلسات حضوری و غیر حضوری پرورش ارزشهای انسانی، ارتباط با استاد معنوی، مراقبه، راز و نیاز به درگاه پروردگار، تکمیل جدول فضائل و رذائل در بازه های زمانی مختلف، سپاسگزاری و از همه مهمتر توکل، ایمان، عشق ورزی، خیر خواهی و خدمت بی ریا و مطالعه کتابهای استاد بزرگوار و مطالب سایت شادیکده کمک می گیرم.

و یقین دارم تنها راه به آرامش رسیدن و شاد بودن انجام موارد ذکر شده خصوصا داشتن ایمان و توکل و ارتباط با استاد معنوی بصورت دائمی و روزانه است.

خیر پیش سلامت و شاد باشید.