تأثیربرخورداری از ارزش های انسانی در زندگی من

13-35 مرضیه محمودیه

چکیده

استاد بزرگوارمان دکتر مهدی بهادری نژاد در کتابهایشان، جلسات حضوری و آنلاین فضایل اخلاقی و رذایل اخلاقی را طبقه بندی و تعریف کرده اند‌. و همیشه با صبوری و آوردن مثال های متعدد و قابل درک برای همه ی اعضای جلسه تک تک ارزش های انسانی را تفسیر کرده اند. آنچه در این مقاله آورده شده است گوشه ای از تاثیرات مثبت پرورش ارزش های انسانی به کمک آموزه های ارزشمند استاد بزرگوارم می باشد.

شرح مطالب

گزیده ای از اقدامات و تمرین هایی که جهت شناسایی و پرورش ارزش های انسانی انجام می دهم به شرح زیر می باشد:

تکرار جملات مثبت تاکیدی در قالب راز و نیاز و نیایش به قلم جناب دکتر مهدی بهادری نژاد در مورد ارزش های انسانی چون: ایمان به خداوند مهربان و نظام آفرینش، توکل، عشق ورزی، ارائه موثر ترین خدمت بی ریا به نیازمندترین افراد، سپاسگزاری برای سلامتی و تمام نعماتی که خداوند به ما عطا فرموده اند بسیار برایم موثر است.

شرکت در جلسات و استفاده از فرمایشات ارزشمند استاد عزیزمان جناب دکتر مهدی بهادری نژاد، شنیدن تجربیات شادیجویان عزیز، تشکیل گروه های پرورش ارزش های انسانی و تمرکز بر روی پرورش ارزش انسانی در یک بازه زمانی معین از جمله اقدامات بسیار موثر برای شناخت و پرورش ارزش ها در وجودم می باشد.

پرکردن جدول های ارزیابی و همچنین مراقبه کردن و ارتباط با استاد معنوی نیز روش دیگری برای مشخص کردن ارزش های انسانی مورد نیاز وجودم است.

مشورت و هم صحبتی با خانم مهندس الهام شیرازی و پیدا کردن بخشیدنی، ارزش های انسانی که باید بر روی آن متمرکز شوم را برایم مشخص می کند.

با توجه به موارد اشاره شده ارزش های انسانی که بنده بیشتر بر روی پرورش آنها کار کرده ام و همچنان نیز به تقویت آنها نیاز دارم شامل: ارتباط با استاد معنوی، بخشش، توکل کردن، خدمت بی ریا، صبر، فروتنی، مثبت اندیشی، عشق ورزی و همت کردن است.

آرامش خاطر و شادی بیشتر، برکت در زندگی، پذیرش انسان های اطراف با نقش معلم و استادِ دانشگاه زندگی، لذتِ شیرین ارتباط با استاد معنوی و تغییر دیدگاه نسبت به مسائل زندگی و در نظر گرفتن آن ها به عنوان دروس دانشگاه زندگی از جمله تاثیرات مثبت پرورش ارزش های انسانی برایم بوده است.

امید به اینکه همه ما انسان ها شادیجویانی پر عشق باشیم و با ایمان و توکل به پروردگار ارزش های انسانی را پرورش داده و در دنیایی سراسر صلح و عشق و شادی زندگی کنیم.