۱۳- تأثیربرخورداری از ارزش های انسانی در زندگی من

13-14 مهتاب حاجیان

چکیده

من به عنوان یک انسان همیشه به دنبال آرامش در زندگی بوده ام و هستم و فهمیدم که برای بدست آوردن آن باید از یک استاد معنوی کمک بگیرم. من در این مسیر از استادم آموختم که برای رسیدن به شادی عمیق، باید تلاش کنم و هیچ چیز بدون تلاش بدست نمی آید، به همین منظور زمانی که شروع به پرورش فضایل اخلاقی کردم، سعی کردم به طور پیوسته تمرین کنم و در همه قسمت های زندگی به آن توجه کنم.

شرح مطالب

یکی از ارزش هایی که روی آن کار کردم، پذیرش افراد و شرایط هست، همانگونه که هستند. زمانیکه با یکی از اطرافیان به مشکل برمی خورم و یا شرایط ناخوشایند پیش می آید، می دانم که آن شرایط را نمی توانم تغییر دهم و یا آن شخص را نمی توانم ترک کنم، بنابراین بهترین راه پذیرش و تسلیم است.

هر لحظه که تسلیمم‌ در کارگه تقدیر
آرامتر از آهو، بی باکتر از شیرم
هر لحظه که می کوشم در کار کنم تدبیر
رنج از پی رنج آید، زنجیر پی زنجیر

ارزش انسانی دیگری که به مدت طولانی روی آن کارکردم، بخشیدن هست. من در فرایند بیماری، بارها توانستم با بخشیدن عمیق افرادی که در زندگی من نقش داشتند، سلامتی دوباره را بدست بیاورم.

تلاش برای پرورش ارزش های انسانی و تداوم در این مسیر، در کنار ارتباط با استاد به من کمک کرد تا درک کنم که همه چیز را باید از خویش آغاز کرد و در این صورت هست که می توانم به آرامش و شادی دراز مدت دست یابم ، خود و همه انسان ها را دوست بدارم.