۱۳- تأثیربرخورداری از ارزش های انسانی در زندگی من

13-42 نگین ولدخانی

چکیده

اکنون که این بنده ی حقیر قلم برای نگارش این مقاله در دست گرفته ام خود می دانم که یارای نوشتن مطلب دلچسبی برای مخاطبین عزیز را ندارم پس با استعانت از خداوند متعال و طلب یاری از حضرت استاد مشغول به املای مطالبی می شوم که همچون آب گوارا از اعماق قلبم روی کاغذ جاری می شود .

ریشه در خاک عنوانی می باشد که برای این مقاله در نظر گرفته ام چرا که اصل ماندگاری و بقای هر موجود زنده ای ریشه ی وجودی اوست. ریشه ای که همواره برای زنده ماندن و رشد نیاز به مراقبت و توجه دارد و این مراقبت باید تحت نظر متخصص آن باشد مانند باغبانی که با رسیدگی به گل ها باعث طراوت آن گل می شود . در اینجا باید عرض کنم منظور من از مراقب و راهنما برای انسان ها همان استاد معنوی می باشد که از رذایل اخلاقی مبرا باشد و همواره در جهت ایجاد و رشد فضائل اخلاقی در وجود اطرافیان خود می کوشد.

شرح مطالب

عشق به استاد معنوی درمن باعث ایجاد ایمان و توکل عمیق به خداوندی شده که می دانم چقدر عاشق بندگان خود می باشد و این ایمان و توکل و فضائل دیگری که در نهاد من پر رنگ شده حاصل آرامشی است که معجزه وار از ابتدای آشنایی من با استاد بهادری نژاد در درونم ایجاد شده و همچنان قلب مرا احاطه کرده و کسب این فضائل و مجال شاگردی در مکتب این استاد مهربان و رئوف جزء معجزاتی می باشد که من در انتظار آن بوده ام و خداوند را بسیار شاکر هستم که من را از وجود این رحمت بزرگ و این معجزه ی الهی آگاه نموده تا برای حفظ این برکت بسیار محتاط باشم .

اینک با این که در دریای پرتلاطم زندگی در حال آزمایش الهی می باشم ولی با آرامشی که خود نیز این آرامش را در این موقعیت در درون خود می بینم حیرت زده شده ام که تمام این حال خوش را از چشمه ی عشق خداوند و استاد خود در زندگی ام می دانم و این باعث عاشق تر شدن من نسبت به استاد معنوی ام گردیده .

از دیگر فضائلی که در این مکتب آموختم و در حال تلاش برای رشد آن هستم عشق ورزی بی توقع به دیگران می باشد که موجب شده تا من برای انجام این مهم اشتیاق بیشتری داشته باشم و با توکل به خداوند و یاری استاد مهربانم امیدوارم همچنان پیش روی نمایم .

اکنون باید به نگارش این مقاله خاتمه دهم هر چند این قلم آرام و قرار ندارد و همچنان می خواهد نهان مرا آشکار سازد.

به امید اینکه روزی من هم بتوانم موجب شادی و آرامش انسان های دیگری شوم .

الهی شکر که من و همه ی عزیزانم سالم و شاد هستیم.

در پناه خداوند – خیر پیش