تأثیربرخورداری از ارزش های انسانی در زندگی من

13-10 مهناز جباری

چکیده

مسایل و مشکلات روزمره و نحوه ارتباط با انسان ها، همگی موهبت هایی هستند که احساس نیاز برای بهبود آن وضعیت خاص را ایجاد می کنند. برای زدودن یک رذیله اخلاقی لازم است فضیلت مقابل آن را بشناسم و تکنیک ها و روش هایی را برای کسب آن بیاموزم. پرورش ارزش های انسانی صرف زمان و تمرینات مکرر همراه با صبوری را می طلبد.

شرح مطالب

آشنایی با آقای دکتر بهادری نژاد و سرکار خانم مهندس شیرازی بزرگترین لطف خدا و آغاز یادگیری تکنیک های پرورش ارزش های انسانی در زندگیم بود.

محبت کردن عمیق، ارسال عشق بدون توقع، خیرخواهی و خدمت بی ریا برای خانواده و سایر موجودات، رضایت و شادی و آرامش را برای خودم و اطرافیانم به همراه داشت.

مراقبه بخشیدن را در حالی شروع کردم که فکر می کردم از هیچ کس کینه ای ندارم (اما در حقیقت کینه لایه هایی سرسخت در اعماق وجودمان ایجاد می کند وگاهی آن شخص را مستحق بخشیدن نمی دانستم). برای رفع این مسئله از خداوند تقاضا کردم تا توانایی اینکار ارزشمند را به من بدهد( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ). بخشیدن، نیاز به تکرار و صبر فراوان دارد اما نتایج معجزه آسایی به دنبال دارد و من آن را مشکل گشا می دانم.

عشق به یک استاد معنوی که خود برخوردار از فضایل عشق، خدمت و تقوی است محرک من برای کسب ارزش های انسانی است. عشق مهمترین نیرویی است که می تواند مرا در کسب سایر فضایل یاری رساند و در نهایت با عشق و ارتباط قلبی عمیق با استاد معنوی می توانم به خداوند نزدیکتر شوم.

من به سرچشمه خورشید نه به خود بردم راه
ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد

مراقبه روزانه و نیایش با خداوند راهگشای زندگیست.

بخشیدن 10درصد از درآمد به نیازمندان ، نیاز به ایمان و توکل بالا دارد که درهای رحمت و برکت را به زندگی باز می کند.

ببخش مال و نترس از کمی، که هرچه دهی
جزای آن به یک، ده ز دادگر یابی

شکرگزاری همیشه برای من افزایش رزق و روزی، سلامتی، برکت، نعمت، حال خوب و احساس شادی را به دنبال دارد.

با پذیرش فرضیه دانشگاه زندگی آموختم تمام افرادی که کوتاه مدت یا بلند مدت در زندگیم هستند را معلمانی بدانم که باعث پیشرفت معنوی ام می شوند.

ایمان دارم جایگاهم، کشورم، خانواده و دوستانم، کار و درآمدم و... برای آموختن دروس زندگی و پیشرفت معنوی و نزدیکی به خداوند برایم بهترین است.

تکرار جملات مثبت (من سالم و شادم، الهی شکرت) مانند یک نیایش مستمر، در آرامشم بسیار مفید است.

ازخداوند درخواست می کنم تا معاشرین و دوستانم را خود انتخاب کند و همچنین امیال و خواسته هایم را مطابق رضایتش قرار دهد. تا در مسیرصحیح بتوانم به خدا نزدیکتر شوم.

شادی و نتایج حاصل از برخورداری از فضایل بیشتر از آنست که در یک مقاله کوتاه بگنجد و من ایمان دارم با هیچ شادی ای قابل قیاس نیست و تمام این ها را مدیون لطف خداوند، راهنمایی های استاد بهادری نژاد و خانم مهندس شیرازی هستم که جز با سپاسگزاری، خدمت و عشق ورزی به همه موجودات و افزایش فضایلم نمی توانم ادای دِین کنم.