۱۳- تأثیربرخورداری از ارزش های انسانی در زندگی من

13-31 علی فرخیان

چکیده

ارتباط من با اساتید معنوی و شرکت در جلسات عرفانی بخصوص جلسات جناب آقای دکتر بهادری نژاد موجب آگاهی من از اهمیت ارزش های انسانی و اخلاقی در زندگی مادی و معنوی و در رسیدن به شادی واقعی شده است. در این راستا و برای برخورداری از این ارزش ها، پس از ارزیابی خود، کسب شش فضیلت رضایت، توکل، پذیرش، بخشش، اعتماد به ‌نفس و خیر خواهی را برای خودم دارای اولویت بالاتری تشخیص داده و سعی در تقویت و پرورش آن ها داشته ام.

شرح مطالب

برای رسیدن به هدف برخورداری از ارزش های انسانی، روشی که در جلسات حضوری جناب آقای دکتر بهادری نژاد و در کتاب های ایشان از جمله کتاب "شادی و زندگی" تاکید شده است، زدودن رذایل اخلاقی با استفاده از کسب فضایل اخلاقی متناظر با آن ها می‌باشد.

اینجانب با استفاده از این روش، با مراجعه به جدول رذائل اخلاقی در سایت شادیکده و ارزیابی خود در دوره های زمانی مشخص، مهمترین رذائلی‌ که از آنها رنج می‌بردم را شناسایی کردم، سپس با استفاده از جدول فضائل اخلاقی که در همین سایت موجود است، نسبت به شناسایی فضائلی که بیشترین نقش را در زدودن یا کاهش رذائل اخلاقی مورد نظر دارند، اقدام نمودم. حاصل این خود ارزیابی شناسایی شش فضیلت رضایت، توکل، پذیرش، بخشش، اعتماد به ‌نفس و خیر خواهی بود که می بایست در خود پرورش می دادم و یا در خود تقویت می کردم.

با کار کردن روی این فضایل، اکنون احساس می کنم به همان میزان که در این فضایل پیشرفت داشته ام ، به همان نسبت میزان رضایتم از زندگی و شرایطی که در آن به سر می برم و خیرخواهی ام برای دیگران افزایش یافته و روابطم با اطرافیانم بهبود قابل ملاحظه ای یافته است. همچنین نگرانی ها، اضطراب ها و افسوس ها، مقایسه ها با دیگران و قضاوت هایم در مورد دیگران کاهش یافته است و درکل از آرامش بیشتری در زندگی برخوردار هستم.

همچنین با پرورش بخشش که شاه کلید حل مشکلات فردی و اجتماعی است، هر قدر که توانسته ام افرادی که از آنها رنجش داشته ام را ببخشم و برای آنها خیر بخواهم، علاوه بر اثر مستقیم آن در رهایی از کینه و نفرت، باعث بهبود چشمگیر روابط و مناسبات با افراد، حتی در مواردی ایجاد ارتباط صمیمانه با افرادی که از آنها رنجشی داشته ام، شده است.

البته کاملا به این مسأله آگاهی دارم که هنوز در ابتدای مسیر پر چالش کسب فضائل و ارزش های انسانی و زدودن رذائل اخلاقی هستم و پیشرفت های حاصل شده نسبی بوده اند‌ ولی با توجه به تجاربی که در این مسیر کسب کرده ام، توصیه من به افرادی که می خواهند در این مسیر قدم بگذارند و از این طریق به شادی واقعی و عمیق دست یابند، اینست که در این راه می بایست متعهدانه و با احساس مسئولیت و با جدیت قدم برداشت و این کار را نباید به عنوان امری جانبی و حاشیه ای در کنار دیگر فعالیت های روزمره در نظر گرفت، بلکه باید به عنوان محور اصلی در مسیر زندگی در نظر گرفته شود و فعالیت های روزمره در کنار آن انجام شوند تا اینکه انرژی و برکت حاصل از پرورش ارزش های انسانی در خود، به تدریج در فعالیت های روزمره نیز جاری شود و اثر آن را در زندگی شخصی، اجتماعی و حتی کار و فعالیت های اقتصادی به وضوح مشاهده نماییم.