فایل صوتی

۶- نیایش و سپاسگزاری

۶-۸ سپاسگزاری از خداوند برای اعطای تواضع به من

الهی در دلم نوری بیفروز.

خداوندا لطف فرما تا تمام دانشجویان، معلمان، استادان و کارمندان دانشگاه زندگی همیشه شاد باشند.

* برای مشاهده کامل مطلب روی گزینه مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید.

پروردگارا، ای هستی بخش وجود، مرا بر نعمات بی کرانت توان شکر نیست. ذره ذره وجودم برای تو و نزدیک شدن به تو می تپد. الهی مرا مدد کن تا دانش اندکم نه نردبانی باشد برای فزونی تکبر و غرور، نه حلقه ای برای اسارت و نه دست مایه ای برای تجارت بلکه گامی باشد برای تجلیل از تو و متعالی ساختن زندگی خود و دیگران.

پروردگارا، تو را سپاس می گویم، پروردگارا تو را شکر می کنم...

برای تمام نعماتی که به من ارزانی داشته ای.

برای تمام روزهای آفتابی و برای تمام روزهای غمگین ابری و بارانی

برای غروب های آرام و شبهای تاریک و طولانی.

پروردگارا تو را شکر می کنم برای سلامتی و بیماری، برای غم ها و شادی هایی که سال گذشته به من عطا کردی.

خدایا تو را شکر می گویم برای تمام چیزهایی که مدتی به من قرض دادی و سپس باز پس گرفتی.

خدایا برای تمام لبخندهای محبت بار، دستان یاری رسان، برای همه آن عشق و محبت و چیزهای شگفت انگیزی که دریافت کردم از تو تشکر می کنم.

خدایا از تو تشکر می کنم برای تمام گل ها و ستارگان، برای فرزندان و عزیزانی که دوستم دارند.

خدایا تو را شکر می گویم برای تنهائیم، برای شغلم، برای مسائل و مشکلاتم، برای تردیدها و اشک هایم، چرا که همه این ها مرا به تو نزدیکتر کردند.

خدایا خدایا تو را شکر می گویم برای تداوم حیاتم، برای اینکه سرپناهی در اختیارم نهاده ای، برای غذایم و برای برآورده کردن تمام نیازهایم.

پروردگارا همان را می خواهم که تو برایم خواسته ای، تنها از تو می-خواهم، آنقدر به من ایمان عطا کنی تا در هر آنچه بر سر راهم قرار می دهی تو را ببینم و خواستت را، آنقدر امید و شجاعت تا نومید نشوم، و آنقدر عشق و محبت ... هر روز پیش از روز قبل، عشق نسبت به خودت و آنان که در اطرافم هستند.

پروردگارا به من فروتنی، بردباری و تسلیم و رضا عنایت فرما.

خدایا مرا آن ده که مرا آن به، و آنچه را که نمی دانم چگونه از تو بخواهم.

پروردگارا به من قلبی فرمانبردار، گوشی شنوا، ذهنی هوشیار و دستانی ساعی عنایت فرما تا بتوانم تسلیم رضایت گردم و آنچه را که به کمال برایم خواسته ای به دیده منت بپذیرم.

پروردگارا به من چنان توانایی ده تا چیزها و وقایع و رخدادها را آنطور که هستند ببینم.

خدایا بر تمام عزیزانم برکت و بهروزی عطا کن و صلح و دوستی و آرامش بر قلوب انسان ها حاکم گردان.

خدایا برای همه چیز از تو متشکرم.

مهدی بهادری نژاد