فایل صوتی

۶- نیایش و سپاسگزاری

۶-۱۳ نکات مهم در بخشیدن افراد و گذشت از آنان

اگر می خواهید ببینید که آیا از کسی کینه ته دلتان مانده یا نه، ببینید آیا راضی هستید که او از ته دل شاد باشد و یا اتفاقات خوب برایش پیش بیاید یا نه؟ اگر حتی چند درصد احساس کردید شادی و اتفاق خوب را حق او نمی بینید، لطفاً اول او را ببخشید، حتی قبل از آنکه فکر کنید که چگونه باید با او رفتار کنید و یا چه چیزی را باید به او بگوئید و خلاصه چه رابطه ای باید با او داشته باشید.

* برای مشاهده کامل مطلب روی گزینه مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید.

اگر کسی را ببخشید رفتارهای شما متعادل، مملو از محبت خواهد شد و صحیح ترین تصمیم را راجع به وی خواهید گرفت.

ولی اگر آن فرد را نبخشیده باشید امکان ندارد بتوانید بر رفتارهای خود بخوبی مسلط شوید و تصمیم درستی در مورد خود یا آن فرد بگیرید.

وقتی از کسی رنجش و کینه ای به دل می گیرید، در حقیقت برده او می شوید او افکار شما را تحت کنترل خود می گیرد، اشتهای شما را از بین می برد، آرامش ذهن و نیات خوب شما را می رباید و لذت کار کردن را از شما می گیرد، اعتقادات شما را از بین می برد و مانع از استجابت دعاهای شما می گردد.

او آزادی فکر را از شما می گیرد و هر کجا که می روید برایتان مزاحمت ایجاد می کند.

هیچ راهی برای فرار از او ندارید، تا زمانی که بیدارید او با شماست و وقتی که خوابیده اید وارد رویاهای شما می شود. وقتی مشغول رانندگی هستید یا وقتی در محل کار خود هستید او در کنار شماست. هرگز نمی توانید احساس شادی و راحتی کنید.

او حتی بر روی تُنِ صدای شما نیز تأثیر دارد. او مجبورتان می کند تا بخاطر سوء هاضمه، سردرد و یا بی حالی دارو مصرف کنید. او لحظات شاد و فرح بخش زندگی را از شما می دزدد. بنابراین اگر می خواهید یک برده باشید در دل نسبت به دیگران کینه و رنجش داشته باشید.

مهدی بهادری نژاد