فایل صوتی

۶- نیایش و سپاسگزاری

۶-۱۱ تزکیه نفس

برای عروج معنوی و دستیابی به شادی عمیق دراز مدت، عاشقان و شیفتگان خاندان نبوّت(ص)، با ارتباط قلبی دائمی با صاحب الزمان حضرت امام مهدی(ع) اقدامات زیر را معمول می دارند:

* برای مشاهده کامل مطلب روی گزینه مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید.

۱- عشق ورزی و محبّت بی توقع به کلیه مخلوقات و تجلیات خداوند.۲- ارائه مؤثرترین خدمت بی ریا به نیازمندترین افراد.۳- توکل به خداوند که او تاکنون نیازهای ما را بر حسب سعی و تلاش ما و بر طبق نظام آفرینش خود برآورده کرده و باز هم خواهد نمود.۴- ایمان به اینکه جهان هستی دارای یک آفریننده و مدیر به نام خداوند می باشد که جهان را طبق نظام آفرینش به بهترین نحو ودر کمال زیبائی و لطف به موجودات اداره می کند.۵- همیشه از کارکرد نظام آفرینش خداوندی نسبت به خودم که به خاطر باورها، آرزوها، دعاها، افکار و اعمال خودم بوده رضایت کامل را دارم و این کارکرد را برای عروج معنوی خود ضروری می دانم.۶- در کلیه امور زندگی خود با مردم و سایر موجودات بزرگوارانه رفتار می کنم.۷- برای همه کس و همه چیز خیر می خواهم.۸- همیشه سپاسگزار الطاف و نعمات خداوند به خود، خانواده و دوستانم هستم.۹- بخشش را سرلوحه فعالیت های خود نسبت به رفتار سایر انسان ها و موقعیت ها قرار می دهم.۱۰- همیشه در کلیه امور خوش بین هستم.۱۱- همیشه امیدوار دریافت الطاف الهی هستم.۱۲- برای دستیابی به آنچه برای آنها برنامه ریزی نموده ام صبور هستم.صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمندبر اثر صبر نوبت ظفر آید۱۳- از خداوند سپاسگزارم که به من توانایی داده تا از کسی تنفر و کینه نداشته باشم.۱۴- از خداوند سپاسگزارم که به من لطف فرموده تا در تمام افکار، اعمال و گفتار خود صداقت داشته باشم.

مهدی بهادری نژاد