فایل صوتی

۱۲- مطالب و تمرین های داده شده در جلسات

۱۲-۱ خداوند مرا بسیار دوست دارد

۱- خداوند مرا بسیار دوست دارد و همیشه برایم آنچه خیر است پیش می آورد.

۲- من خداوند متعال و عزیز را بسیار دوست دارم و به او توکل می‌کنم.

۳- من در تمام امور زندگی خود به خدا توکل می‌کنم و از آرامش عمیق و شادی وافر برخوردارم.

۴- من یک تجلی زیبا و منحصربه فرد خداوندم و از او به خاطر چنین خلقتی تشکر می‌کنم.

۵- خداوند مرا برای شاد زیستن آفریده و از او به خاطر آن تشکر می‌کنم.

۶- من فردی کاملا سالم هستم و از خداوند به خاطر این سلامتی سپاسگزارم.

مهدی بهادری نژاد

موارد دیگر