۲- پژوهش در پرورش ارزش های انسانی

۲-4 گروه سنی 19 تا 28 سال

سرپرست گروه : پریسا محمودیه
پست الکترونیک : p.mahmodieh@yahoo.com
تعداد اعضا : 18

بازه سنی 19 تا 28 سال، بازه ای مهم برای کسب پیشرفت و موفقیت است. شناخت علل اصلی مشکلات جوانان و موانع سر راه آنان در راه پیشرفت مادی و معنوی، امری بسیار مهم به حساب می آید. ما در گروه بازه سنی 19 تا 28 سال سعی کردیم تا این علت ها را بیابیم و نشان دهیم چگونه توجه به ارزش های انسانی می تواند زندگی جوانان را تبدیل به یک زندگی سرشار از موفقیت و آرامش نماید. ما در گروه می دانستیم برای پرورش بهتر این ارزش ها در دوستانمان در بازه سنی 19 تا 28 سال ابتدا باید خود دارای این ارزش ها باشیم، لذا شروع به پرورش این ارزش ها در وجود خودمان نمودیم. مخصوصا تلاش کردیم تا آنها را در هر کجا هستیم ابراز داریم، مانند دانشگاه، محل کار، خانواده و غیره و بدون در نظر گرفتن عوامل بیرون مانند توقع دیگران از ما یا توقع ما از دیگران. از مزایای کار گروهی این بود که از تجارب یکدیگر برای پرورش ارزش های انسانی بسیار بهره جستیم.

دستیابی به موفقیت و شادی در این بازه سنی نیاز به فضائل اخلاقی دارد. ما مهمترین فضائل را انتخاب و در مورد نحوه پرورش آنها با یکدیگر تبادل نظر کردیم تا بتوانیم علاوه بر پرورش آنها در وجود خودمان، نحوه انتقال آنها به دوستانمان در بازه سنی 19 تا 28 سال را نیز شناسایی نماییم. امیدوار هستیم این روش ها اسباب پروش هرچه بهتر فضائل اخلاقی و در نتیجه دستیابی به زندگی شادتر و موفق تر به عزیزان ما در این بازه سنی گردد.

ارزش های مهم در این بازه سنی :

1- صبر2- تحمل3- امید به آینده4- همت5- رضامندی6- توکل7- عشق بی توقع8- خدمت بی ریا

صوت معرفی گروه

مطالب تولید شده توسط گروه

پسربچه، شایا
جاناتان مرغ دریایی
حضرت سلیمان
صبر و امید

گروه ها و مطالب مرتبط

گروه سنی 1 تا 6 سال
گروه سنی 7 تا 12 سال
گروه سنی 13 تا 18 سال
گروه سنی 19 تا 28 سال
گروه سنی 29 تا 38 سال
گروه سنی 39 تا 48 سال
گروه سنی 49 تا 58 سال
گروه سنی 59 تا 68 سال
گروه سنی 69 تا 78 سال
گروه سنی 79 سال به بالا