۲- پژوهش در پرورش ارزش های انسانی

۲-6 گروه سنی 39 تا 48 سال

سرپرست گروه : غزال نیک انجام
پست الکترونیک : ghazale_nikanjam@yahoo.com
تعداد اعضا : 10

تحقیق در زمینه پرورش ارزش های انسانی نشان می دهد که بسیاری از فضائل لازم و ملزوم یکدیگر هستند و با پیشرفت در یک فضیلت ناخودآگاه فضائل وابسته به آن نیز پیشرفت می کنند. برخی از فضائل مانند بستر یک باغ و بستان زیبا هستند، برخی بذرهای آن و برخی دیگر میوه و محصولات این باغ که نتیجه آنها زیبایی، جذابیت و کمال است. ایمان به خداوند متعال بستر تمام فضائل روحی انسان است و توکل همچون آب حیات است که هر بذری که در این زمین و بستر کاشته می شود آبیاری می کند. بدون توکل و ایمان هیچ بذری محصول نمی دهد. بزرگترین نعمت عشق است. عشق و محبت مانند جریان آب جاری روی زمین است که به پیرامونش زندگی و سلامتی می بخشد و با افزایش آن می توان به شادی وافری دست یافت. بدون عشق و محبت طی مسیر زندگی بسیار دشوار و تقریبا غیر ممکن است.

پژوهش در گروه مرتبط با بازه سنی 39 تا 48 سال به ما نشان داد که پرورش ارزش های انسانی برای شادتر زیستن نقشی بسیار مهم و اساسی دارد. امید است راهکارهای ارائه شده بتواند به شما عزیزان برای پرورش فضائل اخلاقی و کسب شادی پایدار کمک شایانی نماید انشاالله.

ارزش های مهم در این بازه سنی :

1- ایمان2- توکل3- عشق بی توقع4- صبر5- پذیرش دیگران6- عدم وابستگی7- ارتباط با یک یا چند استاد معنوی8- احترام به موجودات9- گذشت و بخشش10- فداکاری

صوت معرفی گروه

مطالب تولید شده توسط گروه

شرح مختصر زندگی نظرعلی طالقانی
شرح مختصر زندگی الکساندر فلمینگ
شرح مختصر زندگی راجیو پارتی

گروه ها و مطالب مرتبط

گروه سنی 1 تا 6 سال
گروه سنی 7 تا 12 سال
گروه سنی 13 تا 18 سال
گروه سنی 19 تا 28 سال
گروه سنی 29 تا 38 سال
گروه سنی 39 تا 48 سال
گروه سنی 49 تا 58 سال
گروه سنی 59 تا 68 سال
گروه سنی 69 تا 78 سال
گروه سنی 79 سال به بالا