۲- پژوهش در پرورش ارزش های انسانی

۲-2 گروه سنی 7 تا 12 سال

سرپرست گروه : محبوبه پورصفا
پست الکترونیک : mahboubehpoursafa70@gmail.com
تعداد اعضا : 8

سرچشمه پرورش فرزندانی نیکو رفتارهای خود والدین است. همه چیز از خود ماست، اگر ما تلاش نماییم تا رفتارهایمان را تغییر دهیم، فرزندانمان نیز می توانند با الگوبرداری از ما رفتارهای خود را به نیکویی پرورش دهند. ما در گروه پژوهشی بازه سنی 7 تا 12 سال ابتدا تلاش کردیم تا رفتارهای خودمان را با کمک روش هایی اصلاح نماییم. سپس آنها را به فرزندانمان پیشنهاد نمودیم. فرزندان بصورت غیر مستقیم وقتی تغییر رفتار ما را مشاهده می کردند و می دیدند که این تغییرات تا چه اندازه شادی بیشتری تولید می نماید، تشویق می شدند که ارزش های اخلاقی را در خود پرورش داده و در این راه با ما همراهی نمایند.

اگر والدین از الگوهای اخلاقی و انسانی پیروی نمایند فرزندان هم می توانند از این الگوها پیروی نمایند. پرورش ارزش های انسانی در گروهی که تشکیل دادیم باعث شد تا خودمان را بیشتر بشناسیم، اهدافمان در زندگی واضح تر شود، دقت بیشتری روی رفتار خود و فرزندانمان داشته باشیم و تلاش نماییم تا در هر روز ارزش های انسانی بیشتری را در خود و فرزندانمان پرورش دهیم. زمانی که فرزندان ما تغییر رفتارهایشان در مدرسه و کنار دوستانشان را مشاهده می کردند، مخصوصا زمانی که می دیدند با اجرای این رفتارها تا چه اندازه می توانند شادتر باشند، قدرت تشخیص و دقت آنها در اجرای رفتارهای مناسب بالاتر می رفت و متوجه می شدند که تا چه حد دارا بودن اخلاق می تواند روی داشتن زندگی شاد مؤثر باشد. به امید آنکه با توسعه اینگونه فعالیتها مادرانی شادتر و اخلاقمندتر داشته باشیم تا بتوانند فرزندانی نیکوتر و شادتر را پرورش داده و به جامعه آینده تحویل دهند.

ارزش های مهم در این بازه سنی :

1- تحرک2- احترام به موجودات3- اعتماد به نفس4- پشتکار5- صرفه جوئی و اسراف زدائی6- نظافت

صوت معرفی گروه

مطالب تولید شده توسط گروه

المر فیل رنگارنگ
audio
ترانه و مراقبت از حیوانات
audio
ویروس کرونای با نمک
audio
لحظاتی از زندگی زیبا و پر ثمر یک دانش آموز
audio
یک داستان محشر
audio
خرگوش زیرک و غنچه خواب آلود

گروه ها و مطالب مرتبط

گروه سنی 1 تا 6 سال
گروه سنی 7 تا 12 سال
گروه سنی 13 تا 18 سال
گروه سنی 19 تا 28 سال
گروه سنی 29 تا 38 سال
گروه سنی 39 تا 48 سال
گروه سنی 49 تا 58 سال
گروه سنی 59 تا 68 سال
گروه سنی 69 تا 78 سال
گروه سنی 79 سال به بالا