۲- پژوهش در پرورش ارزش های انسانی

۲-8 گروه سنی 59 تا 68 سال

سرپرست گروه : مجتبی حاجیان
پست الکترونیک : hajianmoj@gmail.com
تعداد اعضا : 11

این گروه بر اساس تحقیق انجام شده طی یک سال، به این نتیجه رسیدند که فضائل اخلاقی مورد نیاز افراد در بازه سنی 59 تا 68 سال عبارتند از: رضایت، عشق و محبت، توکل، سپاسگزاری، خدمت، اعتماد به نفس، عدم وابستگی و امید به آینده. به گمان ما اگر افرادی که در این بازه سنی قرار دارند فضائل فوق را در خود پرورش دهند می توانند از یک زندگی آرامتر و شادتر برخوردار شوند.

برای کسب فضیلت رضایت باید به این معرفت برسیم که همه چیز هستی دقیقا در جای خودش قرار دارد و همه نیازهای ما در مناسب ترین زمان برآورده خواهد شد. عشق و محبت فضیلت بعدی است که کلید تمامی معرفت ها است. اگر ما همه عالم را صورت خداوند بدانیم می توانیم تمامی زیبایی های آن را ببینیم و عاشق آن شویم. برای رسیدن به عشق و محبت باید ابتدا قلبمان را از کینه ها پاک نماییم. مفهوم بعدی توکل است، توکل مفهوم بسیار زیبایی دارد. خداوند ابزار مهمی با نام عقل به همه ما عطا فرموده است، اما این عقل محدود است و ما باید تا جایی که می توانیم از ابزار عقلمان برای پیشبرد کارها استفاده نماییم اما بقیه آن را که محدودیت عقل اجازه دستیابی به آن را نمی دهد، به خداوند بسیار مهربان بسپاریم زیرا که او مهربان ترین، داناترین و تواناترین است.

ما لحظه به لحظه مورد عنایت خداوند هستیم پس باید لحظه به لحظه شکرگزار نعمات خداوند باشیم. سپاسگزاری واقعی شاد بودن و راضی بودن از هر آن چیزی است که خداوند به ما عطا کرده است. همه ذرات عالم در آهنگ هستی مشغول خدمت به یکدیگر هستند، اگر ما عاشق عالم باشیم کمک می نماییم تا تمام موجودات این عالم هستی رشد نمایند. با توکل اعتماد به نفس هم پیدا خواهیم کرد. اگر اعتقاد داشته باشیم همه چیز در جای خودش اتفاق می افتد و خداوند همیشه حامی ما است وابسته به هیچ کس و هیچ چیزی نخواهیم بود. امیدواری یعنی ما به حضور خداوند در لحظه لحظه زندگیمان اعتقاد داریم. امید به آینده بسیار شادی بخش و آرامش بخش است. امیدوارم با عنایت حضرت حق همه ما با پرورش این ارزش ها به آرامش خوبی در زندگی دست یابیم.

ارزش های مهم در این بازه سنی :

1- رضامندی2- عشق بی توقع3- توکل4- سپاسگزاری و ستایش5- خدمت بی ریا6- اعتماد به نفس7- عدم وابستگی8- امید به آینده

صوت معرفی گروه

مطالب تولید شده توسط گروه

شرح مختصر زندگی حضرت ایوب
شرح مختصر زندگی استیو جابز
داستان یاری خواستن نظر علی طالقانی از حضرت حق تعالی

گروه ها و مطالب مرتبط

گروه سنی 1 تا 6 سال
گروه سنی 7 تا 12 سال
گروه سنی 13 تا 18 سال
گروه سنی 19 تا 28 سال
گروه سنی 29 تا 38 سال
گروه سنی 39 تا 48 سال
گروه سنی 49 تا 58 سال
گروه سنی 59 تا 68 سال
گروه سنی 69 تا 78 سال
گروه سنی 79 سال به بالا