۲- پژوهش در پرورش ارزش های انسانی

۲-3 گروه سنی 13 تا 18 سال

سرپرست گروه : مریم حاجیان
پست الکترونیک : mhajian47@gmail.com
تعداد اعضا : 16

بازه سنی 13 تا 18 سال بدلیل دارا بودن یک سری شرایط خاص از جمله بلوغ از مهمترین بازه های سنی محسوب می شود. برخی از ویژگی های مهم این گروه سنی عبارتند از رشد بیولوژیکی، تزلزل و ناپایداری، داشتن احساس بزرگی همزمان داشتن حس طفلی خردسال، افزایش میزان تصمیم گیری و زودرنج بودن دربرابر انتقاد، افزایش فشارهای روحی به واسطه تغییرات بسیار زیاد جسمانی، روحی و روانی و اجتماعی، عدم شناخت خود و عدم اطلاع از منشاء احساساتشان.

بلوغ یک ارتباط بحرانی میان کودکی و بزرگسالی است که توسط تغییرات فیزیکی، روحی و روابط اجتماعی خودش را نشان می دهد. برآورده شدن مناسب نیازهای نوجوانان، سازگاری سریع تر و بهتر آنها را با تغییرات دوران بلوغ میسر می سازد. هر چه بتوانیم ارتباط بهتری با نوجوانان برقرار نماییم می توانیم مؤثرتر واقع شویم. اقدامات زیر می تواند برای ایجاد تاثیر مثبت در نوجوانان مفید واقع شود: شنونده خوب و فعال بودن در مقابل نوجوانان بدون قضاوت و در کمال محبت، القای حس ارزشمند و دوست داشتنی بودن به آنها، انجام اموری مانند ابراز علاقه مستقیم، تأیید نظراتشان و یادآوری ویژگی های درونی و ظاهری آنها، چشم پوشی از خطاهایشان تا حد امکان و گوش زد کردن اشتباهات بصورت غیرمستقیم، جلب اعتماد و عدم مقایسه آنها با دیگران.

پس از حاصل شدن ارتباط مناسب با نوجوانان حال می توان برای پرورش ارزش های انسانی مناسب در آنها اقدام نمود. برقراری ارتباط مناسب با نوجوانان و پرورش مناسب فضائل در آنها می تواند کمک شایانی به ایشان نماید تا زندگی بسیار شادتری را تجربه کنند.

ارزش های مهم در این بازه سنی :

1- عشق بی توقع2- اعتماد به نفس3- پذیرش دیگران4- پشتکار5- امید به آینده6- صداقت7- صرفه جوئی و اسراف زدائی8- تحرک

صوت معرفی گروه

مطالب تولید شده توسط گروه

عشق کرگدن
audio
نیک وی آچیچ
audio
استاد و شاگردان
audio
پسرک واکسی
audio

گروه ها و مطالب مرتبط

گروه سنی 1 تا 6 سال
گروه سنی 7 تا 12 سال
گروه سنی 13 تا 18 سال
گروه سنی 19 تا 28 سال
گروه سنی 29 تا 38 سال
گروه سنی 39 تا 48 سال
گروه سنی 49 تا 58 سال
گروه سنی 59 تا 68 سال
گروه سنی 69 تا 78 سال
گروه سنی 79 سال به بالا