۱۱- چند کتاب مرتبط

۱۱-۴ اخلاق مهندسي و مهندسي اخلاق

خلاصه ای از پيش گفتار کتاب اخلاق مهندسی و مهندسی اخلاق

اخلاق شامل صفاتي از انسان است. انسان کارهاي مطابق و متناسب با اين صفات را بدون تأمل و تفکر و دشواري انجام مي دهد.

یک فرد در فعاليت هاي روزمره‌ خود ممکن است به يک يا چند دليل زير مرتکب اشتباه شود و يا به ارتکاب عملي غير اخلاقي در حرفه خود دست زند:

1- ناآگاهي از روش درست و صحيح براي انجام کار محول شده2- بي‌دقتي، لاابالي‌گري، بي‌توجهي در انجام کار و نداشتن احساس تعلق به سازمان يا جامعه يا کشور خود3- برخوردار نبودن از تشويق يا مشوق براي انجام کار درست و خوب، و تنبيه شدن براي انجام کار اشتباه4- خودخواهي و در نظر گرفتن منافع شخصي، که مي‌تواند براي کسب ثروت، شهرت و يا قدرت باشد5- درماندگی (در حد مرگ و زندگي)6- اجبار از سر درماندگی

هدف از نگارش اين کتاب، بررسي چگونگي پرورش اخلاق مهندسي و يا مهندسي نمودن اخلاق و بالا بردن انگيزه در مهندسان است.

با توجه به شمار نسبتاً زياد مهندس در کشور و تماس مستمر آنان با اقشار گوناگون مردم در محيط کار، الگو بودن مهندسان در برخورداري آنان از ارزش هاي انساني و اخلاق مهندسي مي تواند تاثير به سزايي در پرورش ارزش هاي انساني و اخلاق حرفه اي در جامعه داشته باشد. با برخورداري از تقوي، با عشق و محبت ورزيدن بي ريا به همکاران در محيط کار و با علاقه به ارائه موثرترين خدمت بي ريا به کساني که بيشترين نياز را دارند، مهندسان مي توانند با استفاده از خلاقيت و ابتکار خود و دانشي که کسب کرده‌اند بسياري از مشکلات جامعه را برطرف کرده و با بالابردن درجه رفاه و آسايش و آرامش خاطر و شادي وافر مردم ديِن خود را به وطن ادا کنند.

پرورش اخلاق مهندسي يا مهندس اخلاق بر باورهاي زير استوار است:

1- براي هر کاري که انجام مي دهيم، روش بهتري نيز وجود دارد، لازم است اين روش بهتر را بيابيم. اين بهينه سازي يک فرآيند ديناميکي است و بايد در همه مراحل انجام آن فعاليت ادامه داشته باشد.2- براي روش زندگي يي که داريم، روش بهتري نيز وجود دارد، لازم است اين روش بهتر را بيابيم. اين بهينه سازي نيز يک فرآيند ديناميکي است و بايد در همه دوران زندگي ادامه داشته باشد.3- " روش هاي بهتر" در انجام کار و يا زندگي در راستای بيشينه شدن شادي واقعي طول عمر است که خداوند ما را براي آن آفريده است.4- بيشترين شادي دراز مدت انسان در ارائه موثرترين خدمت بي ريا همراه با عشق‌ورزي فراوان به کساني که بيشترين نياز را دارند به دست مي آيد.5- براي ارائه موثرترين خدمت لازم است سطح آگاهي و معلومات خود را در حرفه اي که انتخاب کرده ايم بالا ببريم و دانش خود را هميشه به روز نگه داريم.6- خدمتگزاري بي ريا به نيازمندترين افراد را يک عبادت بدانيم و خداوند را هميشه به خاطر چنين فرصتي که برايمان فراهم آورده هميشه سپاسگزار باشيم.7- با ايمان و اعتقاد به آيات: . . . و من يَتّقِ الله يجعل له مخرجا. و يرزقه من حيث لا يحتسب و من يتوکل علي اللهِ فَهو حسبه. . . ( سوره طلاق، آيات 2 و 3)،. . .هر کسي تقوي پيشه کند براي او راهي براي بيرون شدن قرار خواهد داد و او را از جائي که گمانش را ندارد روزي ‌مي‌دهد و هر که بر خدا توکل کند، خداوند او را کافي است ...من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسيئه فلا يجزي الا مثلها و هم لا يظلمون (سوره انعام، آيه 160)،هر کس کار نيکي انجام دهد ده برابر به او پاداش دهند و هر که کار بدي انجام دهد تنها همانند آن کيفر ببيند تا ستمي بر آنها نرفته باشداضطرابي براي تأمين زندگي خود نداريم و با در پيش گرفتن تقوي (برخورداري از ارزش هاي انساني و اخلاق مهندسي) فقط براي خدمتگزاري بي ريا به کساني که بيشترين نياز را دارند تلاش مي‌کنيم و باور داريم که خداوند از طريق نظام دقيق و ظريف آفرينش خود نيازهاي ما را تامين می کند و به فعاليت و حرفه ما برکت می دهد و در زندگي ما شادي مي‌آفريند.8- اخلاق را برترين و عالي ترين سرمايه بشري مي دانيم.9- پيشرفت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي کشور را وامدار برخورداري وافر مردم از اخلاق و ارزش هاي انساني مي دانيم.10- سرافرازي صنعتي و پيشرفت اقتصادي کشور را وامدار تربيت مهندساني مي دانيم که علاوه بر برخورداري از اخلاق مهندسي، داراي ابتکار و خلاقيت اند، ايران را متعلق به خود می دانند و به آن عشق مي ورزند و در حراست از منابع طبيعي و حفاظت از محيط زيست آن می کوشند.