۱۱- چند کتاب مرتبط

۱۱-۳ مهدي (ع) امام حاضر

کتاب بر این فرضیه استوار است که می توانیم با تزکیه نفس و تقوی، یعنی با زدودن رذایل اخلاقی و پرورش ارزش های والای انسانی- اسلامی، لیاقت دیدار قلبی با امامان، به ویژه با حضرت مهدی (ع) را کسب کنیم، یا لاقل این لیاقت را در خود افزایش دهیم و از حضرتش استدعا کنیم که ما را به عنوان دوستان و عاشقان و ارادتمندانش بپذیرد، به درد دل ها و پرسش های ما توجه کند و ما را برای محبت ورزیدن بی ریا و خدمت گزاری بی توقع به بستگان، دوستان، همکیشان، هموطنان و بالاخره به جامعه بشریت که سریع ترین روش کسب معرفت الهی است، یاری دهند و چنانچه صلاح می داند در دل، با ما دیدار کند.

شعری از علی فانی با عنوان یا اباصالح به همراه دعا در ارتباط با حضرت مهدی(ع)