۳- چگونه زندگی شادی را ساخته ایم

۳-۳ ویدا حسینی

vidahosseini@gmail.com

اعضای خانواده: مجید گلپایگانی – ویدا حسینی – امیرحسین گلپایگانی

زندگی و به دنیا آمدن انسان به هر دلیلی که باشد دارای معنایی خاص است، در غیر این صورت ملال آور و بیهوده خواهد بود. آهنگ زندگی بهتر است دلنشین و روح نواز باشد و این امر جز با آگاهی و درک حقیقت ریتم زیبایی نخواهد داشت.

* برای مشاهده کامل مطلب روی گزینه مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید.

فکر می‌کنم پرداختن به معنا در همه جنبه‌های زندگی و کم کردن از تعلقات مادی، می‌تواند در زندگی خانوادگی تاثیر زیادی داشته باشد. اولین مرحله، دوست داشتن همه اعضای خانواده و زیر ذره بین قرار ندادن هر کدام از آنها است. کمک کردن به یکدیگر به طوریکه هر یک از اعضای خانواده احساس تنهایی نکند.

هر انسانی سعی می‌کند که خانواده‌ای شاد و آرام برای خود به وجود آورد. من از طریق رضایت و راضی بودن در این شرایطی که هستم توانستم آرامش و شادی را برای خانواده خود فراهم کنم. با یادآوری داشته‌های ارزشمند خود و شکرگزاری از خداوند و سپاسگزاری از افرادی که بودنشان در کنار ما آرامش می‌دهد، توانستم تا حدود زیادی رضایت و رضامندی را در زندگی خود به وجود آورم که موجب شادی می‌شود.

صداقت در زندگی و پرهیز از دروغ در همه شرایط، یکی از ارکان مهم شادی در زندگی خانواده ما است. همه اینها ابتدا در سایه لطف پروردگار بوده و سپس معلمی که بینش، سخنان و رفتارش برایم بسیار تاثیر گذار بوده است. با وجود معلم، دید من از زندگی تغییر یافت و با راهنماییهای او توانستم در خانواده انعطاف پذیرتر و موثرتر باشم.

برای اینکه خانواده شاد داشته باشیم ابتدا باید خود شاد باشیم. این شادی در اثر یادگرفتن و آگاهی و حس ارزشمند بودن و منفعل نبودن بدست می‌آید که تلاش کرده ام در جهت آنها گام بردارم.